سایت خبری تحلیلی تابناک فرهنگی

فرهنگ و ادب
گلستان هنر
هفت اقلیم
آشنایی با  آتشکده آذرگشنسب ادیانگردی 1

آشنایی با آتشکده آذرگشنسب

زردشتی گری گرچه قدیمی ترین دین ورزی ایرانیان نیست اما از آنجا که هرگاه نام ایرانیان باستان به میان می آید اولین دینی است که به ذهن بسیاری خطور می کند.