سایت خبری تحلیلی تابناک فرهنگی

برچسب ها
وزیر کشور مطرح کرد:
کد خبر: ۷۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸


نشست ماهانه خانه موسیقی برگزار شد
از سخنانش به بحث لغوکنسرت ها اشاره کرد و گفت...
کد خبر: ۶۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱


نشست ماهانه خانه موسیقی برگزار شد
از سخنانش به بحث لغوکنسرت ها اشاره کرد و گفت...
کد خبر: ۶۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱


کد خبر: ۶۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶


کد خبر: ۶۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱


کد خبر: ۶۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱


لغوکنسرت ها دیگر چرایی ندارد اما برگزاری کنسرت در نیشابور...
کد خبر: ۶۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸


موضوع لغوکنسرت ها دیگر چرایی ندارد اما برگزاری کنسرت در...
کد خبر: ۶۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸


کد خبر: ۲۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵


در اعتراض به لغوکنسرت ها سخن گفت روشن است که...
کد خبر: ۱۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹


کد خبر: ۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶