سایت خبری تحلیلی تابناک فرهنگی

برچسب ها
ادیانگردی 1
آن شدم تا اولین معرفی خود را با آتشکده آذرگشنسب... زردشتی است شروع کنم آتش کده آذرگشنسب - محوطه تاریخی... به طبقه ای خاص اختصاص داشته است و آتشکده آذرگشنسب... قرار می گرفته است آتشکده آذرگشنسب واقع در مجموعه ی...
کد خبر: ۹۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴