سایت خبری تحلیلی تابناک فرهنگی

آرشیو نظرسنجی
به نظر شما توافق هسته ای در کدام یک از زمینه های فرهنگی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؟
تولیدات با کیفیت فرهنگی-هنری
2.21%
کمیّت تولیدات فرهنگی-هنری
0.74%
ایجاد اقتصاد پویا و امن در حوزه فرهنگ و هنر
3.32%
درزمینه توریست و گردشگری
22.88%
همه ی موارد
24.72%
تأثیر چندانی نخواهد گذاشت
46.13%