انتشار: ۱۷:۰۴ - ۰۸ شهريور ۱۳۹۶

به گزارش تابناک فرهنگی ؛ وقتي كه من اين هايكوواره ها را مينوشتم بيش از هر چيزي مبهوت لحظه ها و آنات هستي و مجذوب زيبايي هاي اكنوني طبيعت وجذبه هاي تصويري آفرينش بودم. اين سال ها كه بيشتر به خلوت پناه برده ام  زل زدن به پديده ها و در ( آن) و ( لحظه) هر چيز  و همه چيز خيره شدن تجربه ي خوب زندگي ام بوده است. در آن سوي عالم در خاور دور هم از شعر و هايكو همين را توقع داشتند: بيان تجربه اي در لحظه از ديدن و كشف پديده هاي طبيعت.

سه دفتر از اين سه گاني ها و يا هايكوواره ها را تا به حال چاپ كرده ام با عنوان هاي:
- روياي درخت ريشه دار است.
- بهار ادامه ي پيراهن توست.
- حالا هر دو تنهاييم.
كه حدود هشتصد قطعه است و نشر ثالث آنها را چاپ كرده كه مجلد چهارم آنها هم آماده ي نشر است.

دوستان هنرمندم در حوزه ي تجسمي، نقاشي و خوشنويسي گاه با لطف و اقبال خود به تصوير و نگارش بخش هايي از اينها پرداخته اند، هنرمنداني چون، اسرافيل شيرچي، شهروز نوراللهي، ستاره قانع، حميرا حيدري، راضيه سپهر، روح الله دلخاني، ميترا مرادي نوري، سيد محسن ميرحسيني، سيد محمدرضا ميرفندرسكي از اين گونه  عزيزان هنرمند بوده اند كه مرهون  توجه هنر و خلاقيت آنانم.

اما مهري سياوشي نقاش جوان معاصر دومين نمايشگاه آثارش همه روايت اين هايكوواره هاي من به زبان تصوير است. او كه اكران و نمايشگاه نخستين آثارش در حدود يك سال و نيم پيش روايت هاي كهن شاهنامه بود اينك به جهان معاصر روي آورد. نگاه او در روايت اين هايكوواره ها ويژه ي
خود اوست.با تجربه ي آبرنگ ها در روايت هايكوهاي خاور دور آشناييم و يا نگارگري ايراني در روايت شعر، كار مهري سياوشي نه آن است و نه اين، تلاش او در بسط تجربه ي شخصي خود از ادبيات است. تجربه ي امروزي وملموس براي مخاطب هنرشناس روزگار ما.

جمعه دهم همين شهريور ماه افتتاح نمايشگاه آثار سياوشي در گالري فردا است.
با عنوان پيراهن گلدار
نشاني: تهران، خيابان كريم خان زند، خيابان حسيني، كوچه اعرابي٦، پلاك ٢ ، واحد ٢.
اصحاب نقاشي، خوشنويسي و شعر براي تماشاي آثار او كنار هم و با هم خواهند بود.مي روم تا گيلاس ها شب را باهم عاشقانه تر سر كنند.

                                                                                                              سایت تابناک فرهنگی-هنری

                                                                                                                     نویسنده:سهیل محمودی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: