انتشار: ۱۷:۳۷ - ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
رئیس سازمان میراث فرهنگی شیوه نامه نمایشگاههای این سازمان را به معاونان و مدیران کل ستاد و مدیران کل میراث فرهنگی استانها و روسای کاخ موزه ها و مدیران شرکت های وابسته سازمان ابلاغ کرد.
به گزارش سرویس میراث فرهنگی و گردشگری تابناک فرهنگی ، در این نامه که روزهای اخیر نوشته و ابلاغ شده است آمده: به منظور وحدت رویه و پرهیز از موازی کاری و سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازماندهی مناسب، در برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و نظارت دقیق بر مراحل صدور مجوزهای نمایشگاهی و افزایش توانایی های کشور در حوزه نمایشگاهها و سرعت بخشی و تسهیل گری برای حضور فعالانه و موثر بخش خصوصی در نمایشگاههای داخلی و خارجی شیوه نامه نمایشگاههای داخلی و خارجی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تهیه شده است که برای اجرای مفاد آن ابلاغ می شود بنابراین از این تاریخ سایر شیوه نامه های داخلی مرتبط فاقد اعتبار است.

مقدمه:

کشور ایران دارای ظرفیت های عظیم میراث فرهنگی و تاریخی و دستمایه های هنری فاخر و اصیل صنایع دستی، سوغات و چشم اندازها و جاذبه های بی بدیل و بکر طبیعی همواره مود توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. بدون تردید نمایشگاه ها همواره یکی از بزارهای کارآمد و مطلوب در زمینه بازاریابی، انتقال و تبادل فرهنگ ها به شمار رفته و به عنوان نقطه تلاقی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات از نقش بسزایی در معرفی چهره به چهره نوآوری ها و خلاقیت های عرصه های مختلف برخوردار بوده است و در همین راستا نمایشگاه ها نه تنها فرصت موثری را برای تصویرسازی مردم و مقاصد کمتر شناخته شده از طریق معرفی قابلیت ها و جاذبه های گوناگون فراهم آورده بلکه مکان مناسبی را برای عرضه مستقیم محصولات صنایع دستی و خدمات سفر در یک محیط رقابتی کاملا سالم مهیا می سازد.

بنابراین با هدف بهره مندی از توانمندی های کشور در توسعه کمی و کیفی صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی و جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی و معرفی ظرفیت های میراث فرهنگی کشور در شاخه نمایشگاه ها به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی ، ساماندهی مناسب در برگزاری نمایشگاه های داخلی و نظارت دقیق بر مراحل صدور مجوزهای نمایشگاهی داخلی و جلوگیری از موازی کاری و افزایش توانایی های کشور در حوزه  نمایشگاه ها ، «شیوه نامه نمایشگاه های داخلی و خارجی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تهیه شده است.

۱-اهداف:

۱-۱-معرفی ظرفیت های فرهنگی، تاریخی، طبیعی، گردشگری و صنایع دستی ایرانی و بهره گیری از مزیت ها و ظرفیت های موجود از طریق مشارکت فعال بخش خصوصی در نمایشگاه های داخلی و خارجی

۱-۱-زمینه سازی برای معرفی توانمندی های خدماتی و فرصت های سرمایه گذاری و زیرساخت های گردشگری و فرصت های صنایع دستی ایران به طرف های خارجی

۱-۲- ایجاد هماهنگی با دستگاه های ذیربط برای تسهیل گری و سرعت بخشی امور جهت شرکت بخش خصوصی در نمایشگاه های خارجی

۱-۳- افزایش سهم ایران در بازار جهانی و ارتقای اعتبار بین المللی ایران از طریق مشارکت هدفمند و فعال در نمایشگاه های بین المللی

۱-۴- نظارت و پایش مستمر سیاست های توسعه بازار و حداکثری کردن دستاوردهای مکتسبه کشور از حضور در نمایشگاه های بین المللی

۲-تعاریف و اصلاحات:

۲-۱-سازمان: منظور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

۲-۲- شورای نمایشگاه های داخلی و خارجی: شورایی متشکل از رئیس سازمان معاونان اختصاصی و تخصصی سازمان و مدیران کل مرتبط ستادی و روسای انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی که وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی و  نظارت بر روند برگزاری و صدور مجوزها و ارزیابی نمایشگاه های داخلی و سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی در نمایشگاه های خارجی را بر عهده دارند.

۲-۳- دبیرخانه: منظور دبیرخانه شورای نمایشگاه های داخلی و خارجی است که کلیه مکاتبات و پیگیری های مربوط به مصوبات و سایر وظایف شورا از طریق آن بخش صورت می گیرد و مکان و مسئولیت دبیرخانه بر عهده دفتر ریاست است.

۲-۴- نمایشگاه: هر گونه به نمایش درآوردن توانمندی های سازمان در قالب نمایشگاه در سطح داخلی

۲-۵- مجری: اشخاص حقوقی که مطابق ضوابط و معیارهای مشخص در شیوه نامه، استانداردهای لازم برای برگزاری نمایشگاه را دارا هستند و در اساسنامه آنان قید فعالیت در حوزه نمایشگاهی مرتبطی سازمان درج شده است.

۲-۶- ناظر: افرادی که از سوی شورا و متناسب با نمایشگاه تخصصی که در سطح داخلی و خارجی برگزار می شود برای نظارت بر فرایندهای نمایشگاهی تعیین می شوند .

۲-۷- مقیاس: منظور سطح بندی جغرافیایی برگزاری نمایشگاه در داخل کشور است که در این شیوه نامه به پنج سطح بین المللی، ملی، منطقه ای، استانی و محلی تقسیم شده است.

۲-۸- پاویون: منظور غرفه دولت جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه های خارجی است که در صورت ضرورت و با تایید شورا با ابعاد محدود و با حداقل تشریفات در محل برگزاری نمایشگاه در کشور میزبان برپا می شود.

۲-۹- نمایشگاه های خارجی: هر گونه نمایشگاه ها معتبر بین المللی مرتبط با فعالیت سازمان که خارج از کشور برگزار می شود.

۳- مقیاس نمایشگاه های داخلی:

نمایشگاه هایی که در دخل کشور و در پنج سطح بین المللی، ملی، منطقه ای، استانی و محلی، برگزار می شود. مجوز برگزاری این نمایشگاه ها بر اساس فرایند صدور مجوز برگزاری توسط سازمان صادر می شود.

۳-۱- نمایشگاه بین المللی: نمایشگاهی است که حداقل ۱۰ کشور در آن شرکت کنند.

۳-۲- نمایشگاه ملی: نمایشگاهی است که حداقل دو، سوم استان ها در آن مشارکت و حضور داشته باشند.

۳-۳- نمایشگاه منطقه ای: به نمایشگاهی اطلاق می گردد که استان های همجوار در آن حضور داشته باشند.

۳-۴- نمایشگاه استانی: به نمایشگاهی اطلاق می گردد که شرکت کنندگان از یک استان باشد.

۳-۵- نمایشگاه محلی: نمایشگاهی است که در سطح شهرستان یا شهر برگزار می شود.

۴-شورا:

شورای نمایشگاه ها در دو سطح مرکزی و استانی تشکیل می شود. شورای مرکزی جهت نمایشگاه های خارجی، بین المللی و ملی تصمیم گیری می کند و شورای استانی در محدوده نمایشگاه های منطقه ای، استانی و محلی مجاز به تصمیم گیری است.

۱-۴-اعضای شورای مرکزی:

*رئیس سازمان (رئیس شورا)

*معاون گردشگری (عضو شورا)

*معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی (عضو شورا)

*معاون توسعه مدیریت (عضو و دبیر شورا)

*معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها (عضو شورا)

*رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی (عضو شورا بدون حق رای)

*مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات (عضو شورا، بدون حق رای)

*رئیس جامعه هتل داران ایران (عضو شورا)

*رئیس هیات مدیره انجمن راهنمایان تور (عضو شورا)

*رئیس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران (عضو شورا)

*رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران(عضو شورا)

*رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایرن (عضو شورا)

*رئیس مجمع ملی هنرمندان صنایع دستی (عضو شورا)

تبصره یک: جلسات شورا با دعوت نامه رسمی رئیس/دبیر شورا و با حضور دو سوم اعضا تشکیل و تصمیمات آن نیز با رای دو سوم اعضا و با امضا رئیس شورا یا فردی که به وی تفویض اختیار شده، لازم الاجراست.

تبصره ۲:حکم اعضای شورای مرکزی از سوی رئیس سازمان صادر می شود.

تبصره ۳: سایر معاونان سازمان، رئیس پژوهشگاه، مدیران کل تخصصی ستادی، استانی و موسسات وابسته به سازمان و سایر دستگاه های مرتبط حسب مورد دعوت می شوند.

تبصره ۴:مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هر استان به عنوان رئیس شورای استانی و سایر مدیران متناظر و تشکل ها یا انجمن های مرتبط گردشگری و صنایع دستی متناظر با شورای مرکزی به عنوان اعضای  شورای استان تعیین می شوند. احکام اعضای شورای استانی از سوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هر استان صادر خواهد شد.

۲-۴-وظایف شورا:

۱-۲-۴-سیاست گذاری و نظارت بر برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی

۲-۲-۴ تعیین و اعلام سالیانه فهرست و تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی

۳-۲-۴ تصویب شاخص های انتخاب ناظران نمایشگاهی

۴-۲-۴ تعیین ناظران نمایشگاه های داخلی و خارجی

۴-۲-۵ بررسی و اعلام نظر پیرامون پرونده متقاضیان اخذ مجوز از سازمان جهت برگزاری نمایشگاه های داخلی بر اساس فرآیند صدور مجوز

۴-۲-۶ انتخاب مجری نمایشگاه های داخلی بر اساس شرایط اختصاصی و عمومی

۴-۲-۷ تصویب فرم های ارزیابی و نظارت بر کیفیت حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه های خارجی که توسط دبیرخانه پیشنهاد شده است

۴-۲-۸ ایجاد زمینه مناسب و هماهنگی بین دستگاه ها جهت تسهیل حضور موثر بخش خصوصی در نمایشگاه ها

تبصره:تعیین و اعلام تقویم نمایشگاهی سازمان صرفا جهت برنامه ریزی سالانه سازمان بوده و محدودیت و ممنوعیتی برای بخش خصوصی، جهت درخواست برگزاری نمایشگاه و شورا جهت صدور مجوز در خارج از این تقویم ایجاد نمی کند.

۳-۴- اختیارات شورا:

۱-۳-۴:تعیین، تصویب و صدور مجوز برای نمایشگاه های داخلی

۲-۳-۴:صدور دستور فراخوان جهت انتخاب مجری نمایشگاه های داخلی و اطلاع رسانی شفاف و فراگیر در روزنامه های کثیرالانتشار (در سه نوبت)

۳-۳-۴:ابلاغ ضوابط و صدور حکم برای ناظران پس از تایید شورا

۴-۳-۴:تعیین مکانیسم حمایتی و یا تشویقی جهت حضور در نمایشگاه هایی که بخش خصوصی برنامه ای برای شرکت در آن ندارد ولی در فهرست هدف سازمان قرار دارد

۵-مجری نمایشگاه های داخلی:

۵-۱-شرایط مجری:

۱-۱-۵- شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها که مجاز به انجام فعالیت در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطابق اساسنامه باشد.

۲-۱-۵- سابقه برگزاری یا شرکت در نمایشگاه های مرتبط

۳-۱-۵- عدم مشمولیت در قانون منع مداخله کارکنان دولت

۵-۲-فرآیند انتخاب مجری:

۵-۲-۱-تشکیل پرونده بر اساس مدارک ذیل توسط متقاضی

۵-۲-۱-۱-درخواست کتبی به همراه طرح توجیهی پیشنهادی

۵-۲-۱-۲-سوابق مشارکت در برگزاری یا شرکت در نمایشگاه های مرتبط

۵-۲-۱-۳- اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات موسسه یا شرکت در روزنامه رسمی

۵-۲-۲-طرح در شورا به منظور بررسی نهایی و موافقت کلی با برگزاری آن

۵-۲-۳-صدور مجوز برگزاری نمایشگاه داخلی

۶-۴-چنانچه بخش خصوصی در نمایشگاه خارجی نیاز به همراهی سازمان داشت حضور سازمان در نمایشگاه های خارجی منتخب می تواند در قالب یک غرفه محدود جهت هماهنگی بیشتر با بخش خصوصی باشد.

۶-۵- سازمان می تواند به منظور پایش و نظارت جهت تقویت و روزآمد کردن برنامه های توسعه بازار بین المللی، ناظر یا ناظرانی به این نمایشگاه ها اعزام کند. ناظر یا ناظران نمایشگاه های خارجی پس از تایید و تصویب شورا به کشور میزبان اعزام خواهند شد.

۶-۶-مقامات سازمان به تشخیص شورا و یا بر اساس درخواست کتبی و دعوت بخش خصوصی می توانند در نمایشگاه های خارجی شرکت نمایند. حضور مقامات سازمان در این نمایشگاه ها صرفا با رویکرد معرفی ظرفیت های ملی و فرصت های سرمایه گذاری به طرف های خارجی، تسهیل گری برای بخش خصوصی، رفع موانع بین المللی جهت توسعه بازار و ایجاد هماهنگی های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی خواهد بود.

۶-۷-ناظران و مقامات شرکت کننده در نمایشگاه خارجی پس از انجام ماموریت باید در اسرع وقت گزارش خود را بر اساس فرم های مصوب به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا تسلیم کنند.

۷-نظارت:

۷-۱-نحوه انتخاب ناظر:

۷-۱-۱-درخواست معرفی ناظر/ناظران از سوی دبیر شورا به حوزه های تخصصی و ذیربط سازمان

۷-۱-۲-بررسی ناظران پیشنهادی در شورا

۷-۱-۳-صدور احکام ناظران از سوی دبیر شورا

۷-۲- شرح وظایف ناظر:

۷-۲-۱-تهیه گزارش بر اساس فرم های مصوب که از سوی دبیرخانه شورا تهیه و به تصویب اعضای شورا رسیده است.

۷-۲-۲-تهیه گزارش آینده نگرانه به همراه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی جهت بهبود روندها و توسعه دستاوردهای نمایشگاهی در دوره های بعد

۸-شرح وظایف دبیرخانه:

۸-۱-تنظیم و ارسال دعوت نامه برای اعضا همراه با دستور جلسه و مستندات مربوطه

۸-۲-ثبت مشروح مذاکرات و تدوین مصوبات و کسب تاییدیه اعضا و ابلاغ مصوبات به حوزه های مربوطه جهت اجرا

۸-۳-پیگیری اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش پیشرفت کار به اعضا در زمان های مقتضی متناسب با نظر شورا

۸-۴- طراحی و ایجاد سامانه سراسری نمایشگاهی جهت الکترونیکی کردن روندها، مستندسازی و ....

۸-۵-تهیه فرم های ارزیابی و گزارش اقدامات، فرم گزارش نهایی و پرسشنامه برای ناظران و سایر فرم های لازم و تشکیل بانک اطلاعاتی ناظران در سامانه نمایشگاهی

۸-۶-انجام فراخوان برای نمایشگاه های داخلی (در روزنامه های کثیرالانتشار و سامانه نمایشگاهی سازمان)

۸-۷-ایجاد بانک اطلاعات نمایشگاه ها و حفظ و نگهداری مستندات، تصاویر و سوابق مربوطه در سامانه نمایشگاهی

۸-۸-نظارت بر حسن اجرا و پیگیری جهت دریافت گزارش نهایی پس از اتمام نمایشگاه از ناظران

۸-۹-ایجاد بانک اطلاعاتی از افراد، هنرمندان و شرکت هایی که با حمایت سازمان در نمایشگاه ها شرکت کرده اند (با تاکید بر استان های محل فعالیت)

۸-۱۰-ارائه گزارش های ادواری به شورا

۸-۱۱-انجام وظایف مستمر محوله از طرف شورا

کلیه معاونان، ادارات کل ستادی و مجموعه ها و شرکت های وابسته به این سازمان ملزم به رعایت مفاد این شیوه نامه و ضوابط ابلاغی آن می باشند و ضروری است ساز و کارهای متناسب با آن را فراهم نمایند.

این شیوه نامه در تاریخ ۱۳۹۶.۵.۱۷ به تایید معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسید که جهت اجرا ابلاغ می شود و از این تاریخ سایر شیوه نامه های داخلی مرتبط فاقد اعتبار است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: