سایت خبری تحلیلی تابناک فرهنگی

راه ترویج فرهنگ حجاب این نیست

با بی عدالتی نمی توان به موضوع حجاب وارد شد

با بی عدالتی نمی توان به موضوع حجاب وارد شد
چرا بر خلاف ایران در سایر نقاط جهان زنان مسلمان به حجاب به عنوان یک حق نگاه می کنند که باید بتوانند از آن استفاده کنند.یعنی یک زن حق داشته باشد چهره و اندام خود را نگاه هوس آلود دیگران حفظ کند.

داستان عجیب خاک های نرم کوشک

داستان عجیب خاک های نرم کوشک
«خاک‌های نرم کوشک» کتاب تحسین شده از سوی رهبرانقلاب، سرنوشت جالب‌توجهی داشته؛ سعید عاکف نویسنده این کتاب جزئیاتی منتشرنشده از نحوه انتشار این کتاب می‌گوید.