سایت خبری تحلیلی تابناک فرهنگی

گفتگو درباره تعهد در هنر با تابناک فرهنگی

از ایفای نقش عزیز مصر تا لوطی سر دلبران با جعفر دهقان

از ایفای نقش عزیز مصر تا لوطی سر دلبران  با جعفر دهقان
برخی ها معتقدند که فیلم های دفاع مقدسی تاریخ مصرفشان تمام شده است. تصوری که من از آن به عنوان بی انصافی در حق رزمندگان نام می برم. این کم لطفی در شرایطی است که در سینما غرب هنوز بعد از گذست 70 سال درباره جنگ جهانی دوم فیلم می سازند، اما ما تنها با سپری شدن 20 سال تاریخ مصرف این دست کارها را تمام شده می دانیم!